Zgoda na TP S.A.

Konsorcjum France Telecom i Kulczyk Holding otrzymało zgodę UOKiK na zwiększenie swych udziałów w TP S.A. do 47,5%.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta był ostanią barierą stojąca na przeszkodzie finalizacji transakcji zawartej przez francusko-polskie konsorcjum z Ministerstwem Skarbu Państwa 5 września. Przed dziewięcioma dniami do Urzędu trafiło pismo z prośbą o udzielenie zgody na zakup 12,5% akcji TP S.A. przez France Telecom i Kulczyk Holding.

W czwartek UOKiK wydał taką zgodę. W związku z tym do jutra Francuzi powinni zapłacić za pakiet akcji równowartość 3,5 mld zł w walutach obcych. W przyszłym roku konsorcjum będzie mogło dokupić 2,5% akcji plus jedna i tym samym zwiększyć pakiet posiadanych akcji do ponad 50%, co jest równoznaczne z przejęciem kontroli na największym operatorem telekomunikacyjnym w Polsce.