Zgoda dla Netii Holdings

Wierzyciele głosowali za przyjęciem układu dla Netii Holdings. Na głosowanie nad układem czeka już tylko jedna spółka z grupy Netii Holdings – Netia South.

W głosowaniu nad przyjęciem propozycji układowych dla Netii Holdings, wierzyciele posiadający prawa do 93,5% długu spółki poparli układ.

Wymagany większościowy próg wynosił 80%. Zatwierdzenie werdyktu Zgromadzenia Wierzycieli Netii Holdings przez sąd oczekiwane jest 2 lipca. Wcześniej wierzyciele zatwierdzili już układ spółki zależnej Netii Holdings – Netii Telekom. Na 16 lipca przewidziane jest ostateczne ustalenie wierzytelności dla Netii South, termin głosowania nad układem dla tej spółki nie został jeszcze określony.

Układ przewiduje umorzenie 91,3% należności objętych układem. Przypomnijmy, że na mocy umowy restrukturyzacyjnej, wierzyciele Netii obejmą w zamian akcje nowej emisji akcji serii H, które stanowić będą po restrukturyzacji 91% kapitału zakładowego. Pozostała część ma zostać spłacona w rocznych ratach od 2007 do 2012 roku.