Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zgadnij, jak bardzo dominuje Windows

Badania site-centric przedstawiają dość monotonną wizję zróżnicowania sposobów, w jaki internauci traktują swój komputer. Niemal wszyscy zgodnie korzystają z systemu operacyjnego i przeglądarki Microsoftu. Badania ponadto sugerują, że w przypadku tych produktów „zmiana pokoleniowa” następuje raczej sprawnie. A więc, w co się bawić? Może zgadywanka: „czy Windows-ów używa 97% czy 99% użytkowników?”.

Serwis Ranking.pl prezentuje wyniki obserwacji zachowania użytkowników – łączących się z kraju i z zagranicy - na polskich witrynach. Serwis prowadzony jest przez firmę Global eMarketing, której system GeMius monitoruje ok. 4 tys. witryn. Witryny te odwiedza tygodniowo ok. 2 mln internautów, czyli 30% do 50% wszystkich osób mających dostęp do Internetu, jednak ruch wygenerowany przez nich stanowi ok. 5% całości ruchu w polskim Internecie - ok. 20 mln odsłon rejestrowanych na przestrzeni tygodnia. W przeciwieństwie do badania user-centric, informacje są zbierane przez serwer w postaci cookies. 13% goszczących na polskich stronach użytkowników logowało się z zagranicy.

W ciągu minionych trzech tygodni zdecydowana większość maszyn łączących się z witrynami była obsługiwana przez Windows 98. W przypadku użytkowników z Polski było to około 52% wszystkich ujętych w badaniu użytkowników, odsetek ten wśród gości zagranicznych przekraczał nieznacznie 30%. Warte jednak podkreślenia jest to, że od początku 2002 roku obserwowana w badaniu liczba odwołań z komputerów obsługiwanych przez Windows XP wzrosła ponad trzykrotnie – z 5,4% w styczniu do 16,2% w listopadzie. Ten szybki przyrost (sprzedaży?) pozwolił wysunąć się tej kategorii użytkowników na drugą pozycję w badaniu systemów operacyjnych jeszcze we wrześniu.

Znacznie szybciej przybywa natomiast użytkowników Windows XP wśród rejestrowanych internautów spoza Polski. Liczba komputerów z XP w listopadzie niemal zrównała się już z liczbą posiadaczy wersji systemu ’98. W badaniu user-centric z takimi danymi możnaby już wysnuwać wniosek o masowej migracji użytkowników Windows 98 do Windows XP, gwoli jednak metodologicznej poprawności wypada chyba jedynie mówić, że „na to wygląda”. Pozostałe wersje Windowsów są za granicą coraz rzadziej reprezentowane – od stycznia do listopada z 14% do 10% zmalał udział Windows Me, NT – z ok. 9% do 6%, i ’95 - z 6% do 2,5%. Wyjątek stanowi wersja 2000, której przybyły w tym okresie 3 punkty procentowe, do 17%.

Wszelkie alternatywy wobec oprogramowania systemowego Microsoftu są zmarginalizowane – w obu próbkach, zagranicznej i krajowej, wykorzystanie różnych dystrybucji Linuksa było na poziomie odpowiednio 0,6% i 0,7%. Wśród użytkowników zagranicznych więcej zresztą było komputerów z MacOS (1,2%) i MacOS X (0,8%).

Równie „nieciekawie” wygląda sytuacja jeśli chodzi o przeglądarki – w grupie wszystkich odnotowanych w ciągu minionych trzech tygodni cookies, ponad 95% maszyn z których je wysłano była obsługiwana przez różne wersje Internet Explorera. Najpopularniejsza jest przy tym wersja 5x (53%), wobec 40% z nowszym IE 6x. Wśród przeglądarek zagranicznych użytkowników, po IE 5x i 6x, plasował się Netscape 4 z 2,4% (Netscape 7 – 0,8%) udziału w uchwyconych w badaniu użytkowników, a Opera – 1,2%.

Przy rozbiciu na użytkowników krajowych i zagranicznych, proporcje wykorzystania dwóch ostatnich wersji przeglądarki są dokładnie odwrotne u nas i na świecie. Z szóstej wersji IE korzysta ponad połowa internautów łączących się z zagranicy (54%), natomiast polskich internautów – 40%. U nas wciąż najpopularniejsza jest IE 5 (55%), która w zagranicznym rankingu zajmuje drugą pozycję (40%).

Na koniec bez morałów: wygląda na to, że absolutna dominacja Microsoftu jest w dziedzinie systemów operacyjnych dla komputerów i przeglądarek internetowych niepodważalna. Warto pamiętać, że „użytkownik” to w tym wypadku nie fizyczna osoba – jeśli osoba łączy się z pracy i z domu, to w systemie występuje jako dwóch użytkowników. A jeśli korzysta z kilku przeglądarek, to liczba użytkowników jest jeszcze wyższa. A jeśli wziąć pod uwagę, że we wszystkich biurach i urzędach kupuje się oprogramowanie Microsoftu, itd., itp.