Zezwolenie dla Intertela

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty wydał kolejne zezwolenie telekomunikacyjne. Firma Intertel z siedzibą w Chrzanowie otrzymała możliwość świadczenia usług telefonii stacjonarnej na terenie naszego kraju.

Intertel otrzymał uprawnienie do świadczenia na obszarze Polski wszelkich usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej, z wyłączeniem sieci już eksploatowanej przez operatora na podstawie zezwolenia nr 223/97 wydanego przez Ministra Łączności w 1997 roku.

Wraz z zezwoleniem telekomunikacyjnym spółka Intertel otrzymała przydział numeru dostępu do sieci NDS=10898, umożliwiający realizację telefonicznych usług międzystrefowych, międzynarodowych i połączeń z sieci stacjonarnej do sieci komórkowej.

Zezwolenie jest ważne przez okres 25 lat. Firma zapłaci za nie 2,5 tys. euro.

Wykaz zezwoleń URTiP:

http://www.urtip.gov.pl/urtip/a/tekst.jsp?place=urtip_ln_sa_prawa&news_cat_id=40&news_id=171