Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zezwolenie dla Intertela

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty wydał kolejne zezwolenie telekomunikacyjne. Firma Intertel z siedzibą w Chrzanowie otrzymała możliwość świadczenia usług telefonii stacjonarnej na terenie naszego kraju.

Intertel otrzymał uprawnienie do świadczenia na obszarze Polski wszelkich usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej, z wyłączeniem sieci już eksploatowanej przez operatora na podstawie zezwolenia nr 223/97 wydanego przez Ministra Łączności w 1997 roku.

Wraz z zezwoleniem telekomunikacyjnym spółka Intertel otrzymała przydział numeru dostępu do sieci NDS=10898, umożliwiający realizację telefonicznych usług międzystrefowych, międzynarodowych i połączeń z sieci stacjonarnej do sieci komórkowej.

Zezwolenie jest ważne przez okres 25 lat. Firma zapłaci za nie 2,5 tys. euro.

Wykaz zezwoleń URTiP:

http://www.urtip.gov.pl/urtip/a/tekst.jsp?place=urtip_ln_sa_prawa&news_cat_id=40&news_id=171