Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zezwolenie MVNO dla Energis Polska

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty podpisał kolejne zezwolenie telekomunikacyjne dla Energis Polska, który dzięki temu będzie mógł świadczyć wszelkie usługi telekomunikacyjne w sieci komórkowej na obszarze Polski.

Zgodnie z treścią złożonego w URTiP wniosku o wydanie zezwolenia, Energis Polska zamierza rozpocząć świadczenie usług telekomunikacyjnych jako Operator Wirtualnej Sieci Ruchomej MVNO (Mobile Virtual Network Operator), przy współpracy z innymi uprawnionymi operatorami sieci telefonicznej.

Zezwolenie jest ważne przez okres 25 lat. Przy jego odbiorze operator sieci ruchomej jest zobowiązany wnieść opłatę stanowiącą dochód budżetu państwa w wysokości 5000 EURO.

Dotychczas Prezes URTiP wydał dotąd 17 zezwoleń telekomunikacyjnych dla operatorów wirtualnych sieci komórkowych MVNO.

Pełna lista wydanych dotąd zezwoleń:

http://www.urtip.gov.pl/urtip/a/tekst.jsp?place=urtip_ln_sa_gl&news_cat_id=40&news_id=171