Zezwolenia dla El i Crowley Data Poland

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Witold Graboś podpisał wczoraj dwa kolejne zezwolenia telekomunikacyjne na eksploatację publicznych sieci telefonicznych. Otrzymały je spółki El oraz Crowley Data Poland.

Obie firmy uzyskały w ten sposób uprawnienia do świadczenia wszelkich usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej na obszarze Polski (w tym usług strefowych, międzystrefowych i międzynarodowych).

EL przydzielono numeru dostępu do sieci (czyli prefiks) 1073, zaś Crowley Data Poland - 1075. Zezwolenia są ważne przez 25 lat - przy ich odbiorze operatorzy są zobowiązani wnieść opłatę w wysokości 2500 EUR.