Zdelegalizowanie P2P coraz bardziej realne

Komisja legislacyjna Izby Reprezentantów (niższej izby kongresu USA) zatwierdziła propozycje zmian ustawodawczych, które mają doprowadzić do zdelegalizowania bezpośredniej wymiany plików. Jeśli amerykański parlament wprowadzi proponowane zmiany do przepisów, w USA nielegalne stanie się dystrybuowanie plików w sieciach P2P, a także wszelkie działania, które będą utrudniały posiadaczom praw autorskich dochodzenie swoich praw (to ostatnie oznacza, że dostawcy usług internetowych będą zobowiązani do wyjawiania danych swoich klientów, podejrzewanych o nielegalne kopiowanie plików).

Opracowywana właśnie ustawa to Piracy Deterrence and Education Act 2004 - teraz, po zaakceptowaniu przez komisję legislacyjną, zostanie ona poddana pod głosowanie w Izbie Reprezentantów. Zakłada ona m.in. odpowiedzialność karną osób, które świadomie i celowo dystrybuują w Internecie materiały chronione prawem autorskim.

W projekcie znalazł się również zapis o odpowiedzialności karnej osób i instytucji, które "nakłaniają do łamania praw autorskich". Przeciwnicy nowej ustawy obawiają się, że do tej kategorii mogą zostać zaliczeni np. operatorzy sieci P2P, który do tej pory bez problemu wygrywali kolejne procesy, wytaczane im przez wytwórnie filmowe i muzyczne - jak dotąd sądy orzekały w takich sprawach, że operator sieci nie może być winiony za nielegalne działania użytkowników tejże sieci. Po wprowadzeniu w życie nowej ustawy może się jednak zdarzyć, że operatorzy będą oskarżani właśnie o "nakłanianie do łamania praw autorskich". Co więcej, zdaniem niektórych ekspertów, wprowadzenie w życie wszystkich zapisów ustawy może de facto doprowadzić do zdelegalizowania w USA sieci P2P.

Prace nad kontrowersyjną ustawą od początku wspierają koncerny rozrywkowe, które winią sieci P2P za spadek sprzedaży płyt CD oraz wpływów z dystrybucji filmów.

Komisja legislacyjna Izby Reprezentantów zatwierdziła również przy okazji nowe propozycje przepisów, których celem ma być walka z oprogramowaniem typu spyware (tzw. Internet Spyware Prevention Act). Nowe regulacje przewidują odpowiedzialność karną za nieautoryzowane uzyskiwanie dostępu do komputera i wykorzystanie go do popełnienia przestępstwa lub naruszenia prywatności.