Zdaniem klienta – Google

Amerykańska firma badawcza ForeSee wraz z Uniwersytetem Michigan przeprowadziły wśród użytkowników serwisów internetowych ankietę dotyczącą satysfakcji z uzyskiwanych w Internecie usług. Najlepszym serwisem okazało się Google, które według innych raportów – jest też obecnie najpopularniejszym mechanizmem wyszukiwawczym.

ForeSee oraz Uniwersytet Michigan opublikowały tegoroczny Wskaźnik Satysfakcji Amerykańskiego Klienta (ACSI). Wskaźnik mierzy zadowolenie z obsługi klientów 200 amerykańskich firm i agencji rządowych. Najlepsze oceny we wszystkich ocenianych kategoriach – uzyskując w sumie 80 punktów na 100 możliwych – otrzymała wyszukiwarka Google. Badanie objęło witryny w kategoriach wyszukiwarki, portale i serwisy z wiadomościami. Wśród wyszukiwarek, w pierwszej trójce poza Google znalazły się AskJeeves (62 pkt) i AltaVista (61 pkt). Wśród portali najlepiej ocenione zostało Yahoo! – które otrzymało 76 punktów – o 3 punkty więcej niż przed rokiem. Kolejne miejsca zajęły MSN (72 pkt, wzrost o 5 pkt) i AOL (59 pkt). Za najlepszy serwis informacyjny uznano ABCNews.com (74 pkt). Kolejne miejsca zajęły MSNBC.com, CNN.com (należący do AOL TW), NY Times.com i USA Today.com.

Tymczasem według najnowszego badania OneStat.com, obejmującego czerwiec i lipiec br., Google jest obecnie najpopularniejszą wyszukiwarką na świecie. 53,2% użytkowników przebadanych przez OneStat korzysta właśnie z Google. Kolejne miejsca zajmują Yahoo! – 20,4%, MSN Search – 9,1%, Terra Lycos – 3,7%, Altavista – 2,8%.

Odmienne wyniki przynosi jednak lipcowe zestawienie Nielsen/NetRatings, które odnotowuje jednak tylko zachowania amerykańskich internautów. Najwięcej użytkowników domowych przechodziło, według Nielsen/NetRatings przez mechanizm wyszukiwawczy w Yahoo (licencja Google) – 44,6%. Potem kolejno - MSN – 41,6%, AOL – 35%, i dopiero w następnej kolejności – Google – 14%.