Zbiorowa inteligencja biznesowych społeczności?

Ponad połowa osób zarejestrowanych w biznesowych portalach społecznościowych deklaruje, że nie dzieli się wiedzą i doświadczeniami zawodowymi z innymi użytkownikami tylko zostawia swoje know-how dla siebie - wynika z badania przeprowadzonego przez Gemius na zlecenie Profeo.pl.

Celem badania przeprowadzonego przez Gemius na zlecenie Profeo.pl było określenie sposobów wykorzystywania biznesowych serwisów społecznościowych przez użytkowników.

Czy i dlaczego internauci zalogowani do biznesowych serwisów społecznościowych udostępniają swą wiedzę innym? Jakie są przyczyny podejmowania merytorycznych dyskusji w profesjonalnych grupach za pośrednictwem tego typu portali? Czego szukają uczestnicy biznesowych społeczności? To podstawowe pytania, na które odpowiedzi szukali autorzy badania.

Okazało się, że tylko 38% osób zarejestrowanych w biznesowych portalach społecznościowych dzieli się wiedzą i doświadczeniami zawodowymi z innymi. O wiele bardziej popularnym zachowaniem jest przyjęcie roli biernego obserwatora i pozostawienie zawodowego know-how dla siebie. Większość ankietowanych jako przyczynę wskazuje wówczas brak czasu i brak ochoty na "wirtualne doradztwo". 12% respondentów uważa, że poziom ich wiedzy jest zbyt niski, aby brać udział w merytorycznych dyskusjach z innymi uczestnikami społeczności profesjonalistów.

Badanie wykazało, że chętnych do udostępniania swojej wiedzy za pośrednictwem portali skupiających społeczności biznesowe, jest 38% użytkowników. Pytani o przyczyny takiego zachowania odpowiadali najczęściej: "ponieważ inni mi pomagają" i "chcę wymienić doświadczenia/informacje". 13% badanych po prostu lubi pomagać, a co dziesiąty dzielący się wiedzą internauta uważa, że buduje w ten sposób swój wizerunek eksperta.

Biznesowe serwisy społecznościowe są często wykorzystywane jako źródło informacji na temat konkretnej branży i porad dotyczących wykonywanego zawodu. 90% użytkowników zadeklarowało, że szuka w nich tego typu danych, a jedna trzecia ankietowanych skorzystała w pracy z rady udzielonej przez innego użytkownika serwisu.

Badanie zrealizowała w październiku 2008 firma Gemius. Analiza objęła 1213 internautów, w wieku 24-45 z wykształceniem wyższym i średnim, z czego 1102 osoby zadeklarowały posiadanie profilu w co najmniej jednym biznesowym serwisie społecznościowym.

Źródło: http://media.netpr.pl