Zarządzanie na licencji GNU

W Warszawie odbędą się warsztaty poświęcone aplikacji LeftHand Firma, pierwszej polskiej aplikacji do zarządzania przedsiębiorstwem na licencji GNU GPL.

Warsztaty odbędą się w dniach 31 marca-1 kwietnia 2003 w Warszawie. Ich celem jest nauka instalacji i konfiguracji LeftHand Firma, administrowania nią i wprowadzania zmian w oprogramowaniu.

Aplikacja LeftHand Firma to pierwsze polskie oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem na licencji GNU GPL, a więc udostępniane bezpłatnie wraz z pełnym kodem oprogramowania. Zawiera podstawowe moduły potrzebne w zarządzaniu firmą, takie jak: księgowość i finanse, baza danych kontrahentów, zakup i sprzedaż, kadry i płace czy rozrachunki z kontrahentami. Oprogramowanie powstało w ramach projektu LeftHand, który ma na celu stworzenie pełnego pakietu ERP na licencji GNU GPL.

Oprogramowanie Firma według informacji dostawcy działa już od dwóch lat w kilku firmach, z informacji na jego stronie wynika ponadto, że rozwiązaniem stara się zainteresować m.in. jednostki służby zdrowia.

Więcej na temat warsztatów, projektu LehftHand, licencji GNU i technologii na:http://www.lefthand.com.pl .