Zarząd WP odzyskuje zablokowane pieniądze

Jak podała Gazeta Wyborcza, Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił wniosek mniejszościowych udziałowców Wirtualnej Polski, którzy zaskarżyli uchwałę o emisji akcji, a konsekwencji doprowadzili do zablokowania wpłaconych za akcje pieniędzy. Teraz WP będzie mogła już skorzystać z otrzymanej gotówki.

Przypomnijmy, że toczący się między zarządem a mniejszościowymi udziałowcami spór wokół akcji WP dotyczył ich wartości. Akcjonariusze w siepniu przegłosowali, że portal wyemituje akcje po cenie nominalnej 4 zł. Mniejszościowi udziałowcy wcześniej zaproponowali uchwałę zakładającą emisję akcji po 64 zł. Tym samym poczuli się oszukani i sprawę skierowali do sądu. Ten wydał postanowienie o zabezpieczeniu powództwa, co dla spółki oznaczało zablokowanie wpłaconych za akcje pieniędzy.

Zarząd WP założył odwołanie. Sąd Apelacyjny przychylił się do jego wniosku. Tym samym prawie 37 mln zł zostało odblokowanych. Pieniądze te wpłaciły na nowe akcje firmy Prokom i TP Internet. Obecnie dojść ma do podwyższenia kapitału WP.