Zarząd Interii ratuje emisję

Interia wykazała się determinacją. Choć chętnych na akcje było zaskakująco niewielu, zarząd dokonał dziś przydziału 466 tys. 549 akcji. W publicznej ofercie było ich milion. Ponad półowę akcji zmuszeni byli objąć członkowie zarządu.

W dzień po zakończeniu zapisów na akcje serii F informowaliśmy o małym zainteresowaniu akcjami Interii. Intuicje się sprawdziły - nawet pół oferowanych akcji z tej serii nie znalazło nabywców w publicznej ofercie. Emisję zdecydowali się ratować członkowie zarządu Interii - Jacek Pasławski i Paweł Chwaleba, którzy w wyniku przydziału objęli brakujące akcje tak, aby doszło do emisji.

Członkowie zarządu objęli akcje, mimo zapisu z prospektu emisyjnego, że w interesie spółki dotychczasowi akcjonariusze są wyłączeni z prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii F. W uzasadnieniu tej decyzji czytamy Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii F jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności Spółki oraz zamierzeniami poszerzenia grona akcjonariuszy. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie projektów inwestycyjnych. Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż niezbędne środki finansowe mogą być pozyskane wyłącznie w drodze publicznej emisji akcji, a następnie ich wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dlatego Zarząd Spółki INTERIA.PL S.A. uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.

Zarząd spółki uznał prawdopodobnie, że gdyby nie doszło do emisji zbyt duże koszty poniesione w jej przygotowanie musiały zostać spisane na straty. Małe zainteresowanie nową emisją można tłumaczyć nieco wyższą ceną akcji z serii F w stosunku do akcji będących w obrocie na giełdzie. I oczywiście brakiem wiary potencjalnych inwestorów w poprawę kondycji spółki.

W oficjalnym komunikacie czytamy, że spółka podtrzymuje swoje zamiary realizowania opisanych w projekcie emisyjnym projektów inwestycyjnych. Cele to zbudowanie platformy dystrybucji treści multimedialnych, platformy komunikacyjnej oraz wzbogacenie serwisów redakcyjnych portalu o treści multimedialne.

Środki na ten cel Interia chce pozyskać z publicznej subskrypcji, ale też ze środków własnych. Portal liczy, że przychody będą rosły.

W komunikacie pojawia się zdanie, które sugeruje, że cele inwestycyjne mogą nie być realizowane zgodnie z optymistycznymi planami sprzed emisji. Tempo ich realizacji zależeć będzie jednak w pewnym stopniu od koniunktury rynkowej i dynamiki wzrostu przychodów portalu.

Cena akcji w dniu dokonywania przydziału (17 marzec) wahały się w przydziale 9,55 zł - 9.90 zł. Jacek Pasławski skomentował ten niekorzystny dla nowych posiadaczy fakt: Związana ze spadkowym trendem na całej giełdzie zniżka kursu Interia.pl nie zapewniała co prawda dyskonta osobom nabywającym nowe akcje portalu w dniu zakupu, ale też jestem przekonany, że osoby i instytucje nabywające nasze akcje, poczyniły dobra inwestycję. Nasze akcje w horyzoncie średnio i długoterminowym już nigdy nie będą tak tanie, jak w chwili obecnej.