Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zarząd Interii: jesteśmy zdziwieni obecnością Jażdżyńskiego w WP.pl

Wczorajsza informacja o przejściu Tomasza Jażdżyńskiego, byłego prezesa Interii, z krakowskiego portalu do WP.pl zelektryzowała rynek. Zarząd Interii w oficjalnym komentarzu wyraził swoje zdziwienie zaistniałą zmianą.

Tomasz Jażdżyński, który przez 5 lat związany był z Interią, od lutego 2005 roku będzie piastował stanowisko dyrektora finansowego Wirtualnej Polski. Krakowska spółka nie podejrzewała, że były prezes rozpocznie pracę w gdańskim portalu.

"Zarząd Interia.pl wyraża zdziwienie, że pan Tomasz Jażdżyński, będąc wciąż związanym umową z Interia.pl, podejmuje współpracę ze spółką konkurencyjną i pojawia się na jej konferencji prasowej" - głosi oficjalny komentarz krakowskiego portalu - "Zarząd nie chce komentować etycznych aspektów tego wydarzenia."

Wczoraj na konferencji prasowej Tomasz Jażdżyński poinformował o swoim angażu w rozwój portalu WP.pl. Zapowiedział też, że w przyszłym roku udział WP.pl na rynku reklamy internetowej wzrośnie do ponad 20%.

Niewykluczone, że Tomasz Jażdżyński będzie również zajmował się wprowadzeniem Wirtualnej Polski na giełdę.

Więcej informacji o wydarzeniu w artykule: "Tomasz Jażdżyński: z ziemi krakowskiej do Wirtualnej Polski"