Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zapisy na .com

Firma VeriSign planuje stworzenie listy, na którą mogłyby wpisywać się firmy lub osoby zainteresowane wykupieniem którejś z używanych aktualnie domen z sufiksem .com.

Gdyby użytkownik takiej domeny nie przedłużył rezerwacji na kolejny rok, przypadałaby ona automatycznie pierwszej firmie (lub osobie) na liście "oczekujących".

Propozycja ta nie jest właściwie niczym nowym – kilka firm (w tym m.in. SnapNames) umożliwia już "zapisanie się" na listę rezerwową. Propozycja VeriSign jest jednak szersza – systemem rezerwacji miałyby zostać objęte wszystkie domeny zakończone na .com. Przedstawiciele firmy podali również orientacyjny cennik - za wpisanie się na "listę oczekujących" trzeba będzie prawdopodobnie zapłacić ok. 40 USD. Po otrzymaniu praw do korzystania z domeny konieczne będzie również uiszczenie opłaty za jej roczne użytkowanie.