Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zakaz hazardu online w Polsce niezgodny z prawem UE

Ministerstwo Finansów przygotowuje nową ustawę o grach losowych, która ma całkowicie zakazać hazardu internetowego. Jak informuje PAP, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) uznał, że projekt jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej. MF nie zgadza się z tą opinią.

UKIE stwierdził, że projekt łamie unijne prawo, ponieważ ogranicza swobodę świadczenia usług za pomocą środków elektronicznych, prowadzonych z jednego z krajów wspólnoty, informuje PAP.

"Istotne wątpliwości (...) budzi art. 3a projektu ustawy. Na mocy tego przepisu urządzanie i prowadzenie w sieci internet gier i zakładów wzajemnych będzie całkowicie zakazane; przy czym z brzmienia tego przepisu wynika, iż ustanowione w nim ograniczenie dotyczyć ma nie tylko podmiotów z siedzibą na terytorium Polski lub w innym państwie członkowskim, których oferta usługowa skierowana jest do odbiorców znajdujących się na terenie Polski, ale również podmiotów z siedzibą na terenie Polski, które świadczą tego rodzaju usługi na rzecz klientów przebywających w innym państwie członkowskim" - uzasadnia swoją opinię UKIE.

Według UKIE zakaz hazardu online mógłby zostać w Polsce wprowadzony tylko wtedy, gdyby obowiązywał całkowity zakaz prowadzenia gier i zakładów. Jednak w obecnym wypadku, przy istnieniu państwowego monopolu, jest to przepis zbyt radykalny i nosi cechy dyskryminacji.

Jak powiedział PAP rzecznik resortu finansów, prawnicy z Ministerstwa Finansów uznają, że nowy projekt ustawy o grach losowych jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Źródło: PAP

Patrz także: Polski rząd chce ukrócić e-hazard