Zakaz hazardu online w Polsce niezgodny z prawem UE

Ministerstwo Finansów przygotowuje nową ustawę o grach losowych, która ma całkowicie zakazać hazardu internetowego. Jak informuje PAP, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) uznał, że projekt jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej. MF nie zgadza się z tą opinią.

UKIE stwierdził, że projekt łamie unijne prawo, ponieważ ogranicza swobodę świadczenia usług za pomocą środków elektronicznych, prowadzonych z jednego z krajów wspólnoty, informuje PAP.

"Istotne wątpliwości (...) budzi art. 3a projektu ustawy. Na mocy tego przepisu urządzanie i prowadzenie w sieci internet gier i zakładów wzajemnych będzie całkowicie zakazane; przy czym z brzmienia tego przepisu wynika, iż ustanowione w nim ograniczenie dotyczyć ma nie tylko podmiotów z siedzibą na terytorium Polski lub w innym państwie członkowskim, których oferta usługowa skierowana jest do odbiorców znajdujących się na terenie Polski, ale również podmiotów z siedzibą na terenie Polski, które świadczą tego rodzaju usługi na rzecz klientów przebywających w innym państwie członkowskim" - uzasadnia swoją opinię UKIE.

Według UKIE zakaz hazardu online mógłby zostać w Polsce wprowadzony tylko wtedy, gdyby obowiązywał całkowity zakaz prowadzenia gier i zakładów. Jednak w obecnym wypadku, przy istnieniu państwowego monopolu, jest to przepis zbyt radykalny i nosi cechy dyskryminacji.

Jak powiedział PAP rzecznik resortu finansów, prawnicy z Ministerstwa Finansów uznają, że nowy projekt ustawy o grach losowych jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Źródło: PAP

Patrz także: Polski rząd chce ukrócić e-hazard