Zagrożenia na przyszłość

Antywirusowa Grupa Szybkiego Reagowania (AVERT), która funkcjonuje w ramach Network Associates, przedstawiła swoje prognozy na temat rozwoju zagrożeń internetowych w najbliższej przyszłości.

Jak wynika z obserwacji AVERT Labs – rośnie liczba plików z koniami trojańskimi – z 4,8 tys. w 2001 roku do 8,3 tys. w 2002. Przypomnijmy, że jeszcze w 2000 roku liczba rozpoznanych „trojanów” wynosiła 2,3 tys. Z kolei odsetek przyrostu (netto) liczby wirusów powinien utrzymywać się na stabilnym, niezmienionym od 2001 roku poziomie ok. 0,1%. W 2004 roku ich liczba powinna zatem sięgnąć ok. 73 tys. Należy jednak pamiętać, że z tej wielkiej populacji wirusów jedynie niewielka część to wirusy grasujące na wolności. Według danych organizacji WildList, liczba faktycznie przebywających „na wolności” wirusów komputerowych jedynie nieznacznie przekracza 200.

AVERT przedstawił też usystematyzowaną historię wirusów w ewolucyjnym ciągu zagrożeń. Pierwszą była era, kiedy największe zagrożenie stanowiły wirusy przenoszone na dyskietkach. Trwała też najdłużej, bo niemal dekadę – od 1986 do 1995 roku. Kolejno następują po niej według chronologii AVERT „era makr” (1995 – 1999), „masowych wysyłek” (1999 – 2001), po obecną, w której dominują zagrożenia hybrydami. Wkrótce jednak nadchodzi już era kiedy celem głównym staną się urządzenia bezprzewodowe, platforma .NET, a głównym zagrożeniem - przeglądanie danych.

Potencjalne cele na przyszłość to np. pliki MPEG i GIF, które mają strukturę pamięci. W pierwszej kolejności AVERT spodziewa się przy tym pojawienia wirusa infekującego pliki MPEG. W ciągu najbliższych 12 miesięcy najważniejsze zagrożenia to aplikacje Win32, konie trojańskie root kit i sterowniki jądra. Ponadto – Makra Office 11 i VBA, przepełnienie bufora. W najbliższym roku – dwóch zagrożeniem będą nadal programy root kids, wirusy na platformę .NET, przepełnienie bufora.