Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zadowoleni z Dialogu

Najwięcej zadowolonych klientów posiada Telefonia Dialog – wykazało badanie TNS Telecoms Index. Telefonia Dialog była także najwyżej oceniana przez swoich abonentów, w badaniu porównującym zadowolenie z usług operatorów stacjonarnych dostępnych klientom indywidualnym.

Według TNS Telecoms Index, badania przeprowadzonego przez TNS OBOP, najbardziej zadowoleni z usług operatorów telefonii stacjonarnej są klienci Dialogu (średnia ocena 7,51 w skali 1 - 10), a najmniej - klienci TP S.A. (6,06). Klienci Netii ocenili ją na 7,01, a NOM-u - 6,62.

66% zadowolonych klientów, najwięcej wśród operatorów stacjonarnych, ma Telefonia Dialog. Zadowolona jest także blisko połowa abonentów Netii i 44% NOM-u. Tylko 31% zadowolonych klientów ma największa na rynku TP S.A.