Za trzy tygodnie debiut

Interia.pl będzie pierwszym polskim portalem internetowym, który wejdzie na giełdę – stanie się to na początku lutego.

Krakowska spółka opublikowała dziś Prospekt Emisyjny. Interia.pl wyemituje 1 642 200 akcji. Przewidywana liczba akcji w transzy zamkniętej to 650 tysięcy. Cena zostanie ustalona na podstawie zbudowanej książki popytu, (cena minimalna to 21 zł ) i podana do wiadomości 20 stycznia. „Ustalając minimalną cenę akcji miesiąc przed emisją zachowaliśmy margines bezpieczeństwa, ale liczymy, że osiągną wartość kilkunastu milionów USD” – mówi prezes Interii Tomasz Jażdżyński.

Zapisy na akcje będą trwały od 24 do 29 stycznia, pierwsze notowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych nastąpi 2 lutego. Oferującym akcje serii E jest Bank Handlowy.

Nowa emisja stanowi 25% kapitału akcyjnego spółki (wynoszącego 4,927 mln zł), akcje będą miały wartość 5% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników. Środki z emisji zostana przeznaczone na inwestycje w nowe technologie oraz promocję portali. Spółka także zapowiedziała, że zamierza wziąć udział w konsolidacji polskiego rynku internetowego.

Interia.pl zamierza osiągnąć w 2001 r. przychód w wysokości 14 mln zł, głównie z reklam, marża z handlu internetowego przyniesie zaledwie 250-500 tys. zł . W 2000 r. przychód spółki wyniósł 8 mln zł.