Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Za spam grozi kara

Użytkownicy rozsyłający spam powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej – takiego zdania jest Debra Bowen, amerykańska senator z okręgu kalifornijskiego, która opracowała nową ustawę antyspamową.

W myśl ustawy firmy chcące rozsyłać treści reklamowe powinny najpierw uzgodnić ten fakt z właścicielem konta pocztowego, do którego planują przesłać informacje. Jeżeli otrzymają od niego zgodę, mogą swobodnie "zalewać" go spamem. Zgoda nie jest wymagana tylko w jednych przypadku: kiedy już wcześniej zawiązała się relacja handlowa między firmą wysyłającą treści reklamowe i użytkownikiem. Jeśli jednak internauta wyraźnie zastrzeże, że nie chce otrzymywać spamu, to zgodnie z kalifornijską ustawą, może pozwać do sądu firmę uprawiającą niepożądane praktyki.

Kara za przesyłanie spamu to w Kalifornii 500 USD za pojedynczą wiadomość. Sędzia ma jednak prawo trzykrotnie zwiększyć wysokość grzywny, jeżeli dowie się, że oskarżona firma świadomie i celowo naruszyła zakaz przesyłania niechcianych wiadomości. W myśl nowych regulacji prawnych sędzia na również prawo do ustanowienia dodatkowej kary w wysokości 250 USD – kwota ta ma być przekazana na dofinansowanie oddziałów policji zajmujących się przestępstwem komputerowym.