Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Za reklamę w wyszukiwarce możemy dużo zapłacić!

Organizacja SEMPO opublikowała wyniki ostatnich badań rynku reklamy przy wyszukiwaniu. Respondenci zadeklarowali, że są w stanie płacić za ten typ reklamy nawet więcej. Uważają go za skuteczny.

Kwota 4 mld USD w tym roku trafiła głównie do firm-właścicieli wyszukiwarek. Pieniądze reklamodawców przeznaczone zostały w dużej mierze na kampanie płatnego pozycjonowania, organiczną optymalizację wyszukiwania, płatne odnośniki oraz na usługi związane z technologią SEM (Search Engine Marketing), m.in. licencje.

Za reklamę w wyszukiwarce możemy dużo zapłacić!

Wydatki na reklame przy wyszukiwaniu w 2004 roku

Według oceny reklamodawców ceny reklam związanych z wykupywaniem słów kluczowych, aby ich płatny odnośnik znalazł się na liście trafień, jaką otrzyma internauta, wzrosły w ciągu ostatniego roku o 26%. Jak jednak przyznali, jest to wciąż opłacalny biznes i są gotowi płacić za tę usługę, nawet 33% więcej.

Budowanie marki jest najczęściej wskazywanym celem kampanii reklamowych w wyszukiwarkach. Jest to ważniejsze dla reklamodawców niż faktyczne przełożenie na sprzedaż promowanych produktów. 50% respondentów przyznało, że ich zwierzchnicy uważają takie kampanie za priorytetowe, choć daje się zauważyć spadek entuzjazmu dla nich w firmach zatrudniających ponad 500 osób, gdzie za priorytetowe uważa je już tylko 32% kadry zarządzającej.

Według respondentów wydatki na reklamę związaną z wyszukiwaniem będą wciąż rosły. W przyszłym roku przewidują wzrost wydatków rzędu 39%. Respondenci z mniejszych firm przewidują mniejszy wzrost - 32%, zaś przedstawiciele większych szacują go na 43%.