Za reklamę w wyszukiwarce możemy dużo zapłacić!

Organizacja SEMPO opublikowała wyniki ostatnich badań rynku reklamy przy wyszukiwaniu. Respondenci zadeklarowali, że są w stanie płacić za ten typ reklamy nawet więcej. Uważają go za skuteczny.

Kwota 4 mld USD w tym roku trafiła głównie do firm-właścicieli wyszukiwarek. Pieniądze reklamodawców przeznaczone zostały w dużej mierze na kampanie płatnego pozycjonowania, organiczną optymalizację wyszukiwania, płatne odnośniki oraz na usługi związane z technologią SEM (Search Engine Marketing), m.in. licencje.

Za reklamę w wyszukiwarce możemy dużo zapłacić!

Wydatki na reklame przy wyszukiwaniu w 2004 roku

Według oceny reklamodawców ceny reklam związanych z wykupywaniem słów kluczowych, aby ich płatny odnośnik znalazł się na liście trafień, jaką otrzyma internauta, wzrosły w ciągu ostatniego roku o 26%. Jak jednak przyznali, jest to wciąż opłacalny biznes i są gotowi płacić za tę usługę, nawet 33% więcej.

Budowanie marki jest najczęściej wskazywanym celem kampanii reklamowych w wyszukiwarkach. Jest to ważniejsze dla reklamodawców niż faktyczne przełożenie na sprzedaż promowanych produktów. 50% respondentów przyznało, że ich zwierzchnicy uważają takie kampanie za priorytetowe, choć daje się zauważyć spadek entuzjazmu dla nich w firmach zatrudniających ponad 500 osób, gdzie za priorytetowe uważa je już tylko 32% kadry zarządzającej.

Według respondentów wydatki na reklamę związaną z wyszukiwaniem będą wciąż rosły. W przyszłym roku przewidują wzrost wydatków rzędu 39%. Respondenci z mniejszych firm przewidują mniejszy wzrost - 32%, zaś przedstawiciele większych szacują go na 43%.