Za gaz i prąd przez internet

Choć Polacy dokonują opłat rachunków za gaz, prąd, telefon, etc. najczęściej na poczcie, to coraz częściej opłacają faktury przez Internet - wynika z badań opinii Polaków na temat masowych płatności jakie przeprowadził TNS OBOP we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.

Na poczcie faktury za usługi opłaca blisko 40% rodaków. W ten sposób domowe rachunki regulują najczęściej najstarsi badani - w wieku 60 i więcej lat, a także pięćdziesięciolatkowie oraz osoby z wykształceniem zawodowym, emeryci i renciści. Im jednak jesteśmy młodsi, lepiej wykształceni i więcej zarabiamy, tym częściej korzystamy z internetowych płatności. Przez Internet dokonuje opłat już 18% dorosłych obywateli, najczęściej specjaliści, prywatni przedsiębiorcy oraz pracownicy administracji i usług, a także osoby, których dochód w gospodarstwach domowych wynosi 3000 zł i więcej.

Zdaniem ankietowanych, najważniejszą zaletą realizowania rachunków przez Internet jest oszczędność czasu i krótki czas realizacji płatności. Takiej odpowiedzi udzieliła ponad połowa badanych. Respondenci zwracają także uwagę na wygodę i możliwość opłacania wszystkich rachunków bez wychodzenia z domu. Ponad 40% badanych uznaje to za największą zaletę płatności on-line. 25% respondentów zwróciło uwagę na niskie koszty opłat dodatkowych za przelew, a prawie jedna piąta badanych ceni sobie najbardziej niezawodność tej usługi - pewność, że pieniądze dotrą w terminie do odbiorcy.

- "Internet stał się miejscem, w którym czujemy się coraz pewniej i bezpieczniej. Ponad 5,5 miliona naszych rodaków posiada dostęp do internetowego konta bankowego, a 20% klientów internetowych banków codziennie loguje się do swojego rachunku. Z naszych badań wynika też, że aż 60% właścicieli e-kont dokonuje płatności on-line. To istotna informacja dla banków oraz wystawców rachunków. Konsekwencją rosnącej popularności Internetu będzie dążenie klientów to zastąpienia faktur papierowych elektronicznymi. To kolejny i naturalny krok w kierunku upowszechniania elektronicznych płatności" - komentuje Kazimierz Małecki, Prezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

Z przeprowadzonych przez TNS OBOP badań wynika, że ponad 40% dorosłych Polaków, posiadających konto w banku chciałoby w ramach bankowości internetowej otrzymywać gotowe do wysłania przelewy - opłaty za rachunki. W przypadku użytkowników bankowości internetowej te wyniki są jeszcze lepsze -

aż 65% respondentów chciałoby w takiej formie otrzymywać faktury.

Z badań płynie także ważny wniosek dla banków: ponad 40% Polaków przyznaje, że mogłoby zmienić bank

na taki, który zaoferowałby możliwość otrzymywania faktur za opłaty rachunków (np. gaz, energię elektryczną czy telefon) w wersji elektronicznej. Muszą się więc one stać bardziej konkurencyjne. "Badania pokazują, że klienci banków oczekują wprowadzenia nowoczesnych usług i rozwiązań, które w Europie Zachodniej już dawno funkcjonują. Aby pozyskać klienta nie wystarczy dziś standardowa oferta. Trzeba wprowadzać innowacje i usługi, niezależnie od bieżącej sytuacji sektora bankowego, które faktycznie ułatwią konsumentowi życie" - podkreśla Kazimierz Małecki, Prezes Zarządu KIR S.A.

To może oznaczać, że wkrótce popularne staną się rozwiązania pozwalające na otrzymywanie elektronicznych faktur za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Pierwszym rozwiązaniem EBPP (Elektroniczna Prezentacja i Płatność Rachunków), wykorzystującym bankowość internetową na polskim rynku jest usługa BILIX uruchomiona przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. we wrześniu br. Za jego pośrednictwem mogą już rozliczać się klienci banku Inteligo, Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren S.A. oraz telewizji nowej generacji n. Już wkrótce usługę BILIX udostępni swoim klientom poprzez iPKO największy polski bank detaliczny. Po stronie dostawców usług już wkrótce do usługi BILIX dołączy Link4. Zaawansowane są również rozmowy z kolejnymi dostawcami usług i bankami.

Metodologia badania

Badania zostały zrealizowane na reprezentatywnej grupie Polaków powyżej 18 roku życia we wrześniu 2008 r.