Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

ZUS i Prokom zawarły ugodę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapłaci gdyńskiemu integratorowi 32 mln zł za usługi administrowania systemem KSI wykonane do października 2001 r.

Wczoraj (11 marca) Prokom Software i Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarły ugodę w sprawie zapłaty za usługi wykonane w ośrodkach przetwarzania danych ZUS, dotyczące administrowania systemem KSI.

W ramach porozumienia ZUS uznał roszczenia Prokomu na kwotę 32 mln zł netto, za usługi wykonane przy KSI do października 2001 r. Dopiero w listopadzie ubiegłego roku strony zawarły formalną umowę na administrowanie i eksploatację Kompleksowego Systemu Informatycznego w ZUS. Jej wartość wyniosła 125 mln zł.