Z zasobów Wikipedii korzystają WP.pl i NetSprint.pl

Wikimedia Polska, NetSprint.pl i Wirtualna Polska podjęły współpracę polegającą na umieszczaniu fragmentów odpowiednich artykułów z Wikipedii na szczycie wyników wyszukiwania w postaci gotowej odpowiedzi.

Definicje, biografie, zdjęcia, ilustracje, dane techniczne i wykresy pochodzące z Wikipedii są dostępne na szczycie wyników wyszukiwarek po wpisaniu konkretnych zapytań.

Prace nad tym rozwiązaniem trwały od dwóch miesięcy i ich efekty można było zaobserwować już wcześniej. Niemniej, jak podkreślił Rober Sadowski, kierownik ds. Komunikacji Elektronicznej firmy NetSprint, prace zostały obecnie zakończone i użytkownicy wyszukiwarki uzyskali dostęp do większości zasobów Wikipedii. Skopiowane zasoby Wikipedii są szczegółowo przeszukiwane przez wyszukiwarki NetSprint.pl i Wirtualnej Polski, a fragmenty odpowiednich artykułów są na zasadach licencji GNU FD.

Wikipedia - zawierająca ponad 320 tys. artykułów - jest ósmym najpopularniejszym polskim serwisem internetowym.

Rozwiązanie to znacznie upraszcza wyszukiwanie potrzebnych informacji - szczegółowe dane na konkretny temat są dostępne po wejściu w prezentowany w tytule odnośnik, który prowadzi bezpośrednio na strony Wikipedii.

Równocześnie z początkiem wyświetlania zasobów Wikipedii, NetSprint stał się członkiem wspierającym Stowarzyszenia Wikimedia Polska, polskiego partnera Wikimedia Foundation, na której serwerach działa Wikipedia i kilkadziesiąt innych serwisów Wiki. - Cieszę, że z Wikipedii korzysta netsprint i wp.pl - powiedział Tomasz Ganicz, jeden z najstarszych stażem administratorów Wikipedii i członek zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska - pomaga nam to realizować naszą podstawową misję, "uwolnienia" wiedzy i dotarcia z nią do jak najszerszego kręgu czytelników, z których część być może zacznie pisać kolejne artykuły. Netsprint.pl, z naszą pomocą, dołożył wszelkich starań, aby jego sposób korzystania z Wikipedii spełniał wszystkie zasady licencji GNU FDL i może stanowić wzorzec dla innych, którzy w podobny sposób chcieliby korzystać z zasobów naszej encyklopedii.

- Realizując naszą koncepcję "odpowiedzi w wynikach wyszukiwania" poszukujemy jak najszerszych i najbardziej wiarygodnych zasobów - mówi Artur Banach, prezes NetSprint.pl. - Wikipedia była w związku z tym pierwszym źródłem danych, o którym pomyśleliśmy. Cieszy nas, że wyświetlając treści z Wikipedii zaspokajamy potrzeby informacyjne naszych użytkowników, i równocześnie promujemy wspólnie z WP.pl tę doskonałą encyklopedię internetową - dodaje.

***

Wikipedia ma 5 lat - z wywiadem z Tomaszem Ganiczem "Polimerkiem" o początkach Wikipedii