Z frontu telefonizacji

Firma DGT dostarczy TP SA sprzęt do rozbudowy sieci telefonii stacjonarnej z wykorzystaniem analogowej sieci komórkowej. Kontrowersyjny projekt telefonizacji wsi przy udziale TP SA i Centertela wchodzi w fazę realizacji.

Telekomunikacja Polska SA podpisała umowę z gdańskim producentem cyfrowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, firmą DGT. Kontrakt, wart 10 mln euro, obejmie dostawę sprzętu komutacyjnego i systemów dostępowych.

Rozwiązania te TP SA wykorzysta do rozbudowy sieci telefonii stacjonarnej w oparciu na analogowej sieci komórkowej NMT, którą dysponuje Centertel. Projekt zakłada przyłączenie 200 tys. nowych abonentów na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze telekomunikacyjnej.

11 września br. Minister Gospodarki wydał rozporządzenie, w którym zezwolił częściowo na wykorzystanie sieci analogowych telefonii komórkowej w usługach telefonii stacjonarnej. Celem jest szybsza telefonizacja terenów wiejskich. Wygląda na to, że telefonizacja wsi ma się dokonać wyłącznie przy udziale TP SA i PTK Centertel. Nie wszyscy są zadowoleni...

PTC w oficjalnym piśmie domagała się wyjaśnień od resortu w związku z rozporządzeniem. PTC twierdzi, że pozwolenie na korzystanie jedynie z analogowej sieci NMT 450 faworyzuje dwa podmioty: Telekomunikację Polską SA i PTK Centertel. Projekt nie uwzględnia cyfrowych sieci GSM 900 i 1800 MHz.

Sytuacje tę komentował dla IS Andrzej Piotrowski, dyrektor Instytutu e-Gospodarki w Centrum im. Adama Smitha.

http://www.internetstandard.com.pl/pytanie/pytanie.asp?id=36