Yahoo zarabia na współpracy reklamowej z firmą Microsoft

Przychody koncernu Yahoo za pierwsze trzy miesiące br. wyniosły niemal 1,6 mld USD i były nieznacznie wyższe od wyniku za pierwszy kwartał 2009 roku. Ponad dwukrotnie wzrósł jednak zysk firmy, na który w 25 proc. złożył się wynik finansowy współpracy z koncernem Microsoft.

Kwartalne wpływy Yahoo wyniosły dokładnie 1,59 mld USD i były o 1 proc. wyższe niż przed rokiem. Obroty koncernu wykluczające zobowiązania wobec reklamodawców i partnerów reklamowych wyniosły zaś 1,13 mld USD i były niższe od wcześniejszych prognoz. Niezależnie od tego firma wypracowała zysk netto przekraczający 310 mln USD. Czwarta część tej kwoty (78 mln USD) to zysk wynikający ze współpracy reklamowej z firmą Microsoft. Zamiar nawiązania takiego partnerstwa ogłoszono oficjalnie w lipcu zeszłego roku. Jego warunki zakładają m.in., że Microsoft przejmie obsługę mechanizmów wyszukiwania na witrynach należących do Yahoo. Obie firmy będą dzielić się przychodami ze sprzedanych reklam. Kontrakt zawarto na okres co najmniej 10 lat. Współpraca reklamowa obu firm zyskała ostateczną akceptację regulatorów rynkowych w lutym br. Wdrożenie rozwiązań umożliwiających wykorzystanie jej pełnego potencjału ma potrwać przynajmniej 2 lata. Dla porównania warto dodać, że zysk netto Yahoo po pierwszym kwartale zeszłego roku wynosił 118 mln USD. Tylko 174 mln USD wyniosły przychody Yahoo niezwiązane z działalnością reklamową. To wartość o 11 proc. niższa niż przed rokiem.

Według kierownictwa firmy wzrost rentowności jest również wynikiem większej niż wcześniej liczby reklam emitowanych na własnych witrynach Yahoo. Zdaniem przedstawicieli Yahoo liczba takich reklam wzrosła o 20 proc. w skali roku. Szczególnym powodzeniem cieszyć miały się też droższe formy reklamowe. Jednocześnie o 14 proc. w skali roku zmniejszyły się wpływy koncernu z reklam emitowanych w ramach wyszukiwarki Yahoo. Warto dodać, że w skali roku przychody z tego segmentu działalności koncernu spadały o 15 proc, 19 proc. i 15 proc. odpowiednio w drugim, trzecim i czwartym kwartale 2009 roku. Zdaniem ekspertów jest to w dużej mierze wynik rosnącej przewagi ze strony firmy Google.

Czytaj też:

Microsoft nie zamierza wycofywać się z Chin

UE: serwisy społecznościowe powinny lepiej chronić prywatność użytkowników

Twitter ma już model biznesowy