Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Yahoo rozwija komunikator

Portal zawarł umowy z firmami WebEx Communications oraz BEA Systems, na mocy których niektóre funkcje produkowanych przez nie aplikacji zostaną wbudowane do komunikatora internetowego Yahoo IM. Mowa tu m.in. o możliwości przeprowadzania e-konferencji.

Głównym celem Yahoo jest przekształcenie komunikatora w wygodne narzędzie pracy, przydatne dla korporacji - program taki nazywać ma się Yahoo Messenger Enterprise. Dzięki umowie z WebEx, użytkownicy komunikatora będą mogli m.in. przeprowadzać konferencje za pośrednictwem systemu IM. Oddzielna umowa z BEA zakłada, że do Yahoo IM wbudowane zostaną funkcje umożliwiające m.in. monitorowanie za pomocą komunikatora systemów logistycznych.