Yahoo rozwija komunikator

Portal zawarł umowy z firmami WebEx Communications oraz BEA Systems, na mocy których niektóre funkcje produkowanych przez nie aplikacji zostaną wbudowane do komunikatora internetowego Yahoo IM. Mowa tu m.in. o możliwości przeprowadzania e-konferencji.

Głównym celem Yahoo jest przekształcenie komunikatora w wygodne narzędzie pracy, przydatne dla korporacji - program taki nazywać ma się Yahoo Messenger Enterprise. Dzięki umowie z WebEx, użytkownicy komunikatora będą mogli m.in. przeprowadzać konferencje za pośrednictwem systemu IM. Oddzielna umowa z BEA zakłada, że do Yahoo IM wbudowane zostaną funkcje umożliwiające m.in. monitorowanie za pomocą komunikatora systemów logistycznych.