Xtrade podwyższyło kapitał

BRE Bank i CommerceOne obejmą 35% udziałów w platformie handlu elektronicznego Optimusa.

Dzisiaj WZA spółki, w której 100% udziałów ma nowosądecki zadecydowało o emisji 3 370 tys. akcji serii B. BRE Bank nabędzie za 9,4 mln zł 2 349 tys. akcji, które dadzą mu 23% głosów na WZA Xtrade. Po uzyskanie zgody UOKiK na przekroczenie 25% udziałów w spółce, Optimus odsprzeda bankowi za ponad 1 mln zł dalszy pakiet akcji, który da BRE łącznie 25,5% udziałów w Xtrade.

Commerce One3 natomiast za równowartość 1 mln USD obejmie 1 020 tys. akcji Xtrade, co da mu 10% głosów na WZA.

Xtrade będzie horyzontalną platformą handlową, przeznaczoną dla klientów indywidualnych wszelkich branż. Będą mogli dokonywać na niej transakcji bądź tworzyć rynki branżowe. Użytkownicy platformy zyskają także dostęp do już istniejących giełd innych właścicieli i do światowego systemu handlu elektronicznego Global Trading Web, który łączy 32 podobne platformy. Poza obsługą handlu między klientami, Xtrade zaoferuje im dodatkowo: aukcje towarów, zarządzanie ofertą, usługi finansowe i logistyczne.