Xerox zapowiada wyjście na prostą

Przychody w pierwszym kwartale 2001 r. są niższe, niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, jednak zarząd firmy zapowiada na koniec br. uzyskanie dodatniego wyniku finansowego.

Straty operacyjne firmy w I kwartale br. wyniosły 12 centów na akcję, co oznacza wynik lepszy od oczekiwanego. Uwzględniając zysk ze sprzedaży aktywów oraz wydatki netto na restrukturyzację, zysk firmy wyniósł 19 centów na akcję.

Przychody w raportowanym okresie - 4,2 mld USD, wyniosły jednak o 8% mniej, niż w analogicznym okresie 2000 r. Bez uwzględnienia zmian kursów walut ich wartość spadła o 6%, w porównaniu z dwucyfrowym spadkiem w IV kw. ub.r. Lepsze wyniki w Ameryce Północnej zrekompensowały spadek przychodów w Europie oraz na rynkach rozwijających się, związany ze zmianą modelu działalności firmy w Ameryce Łacińskiej. Zysk brutto w I kw. ustabilizował się na poziomie porównywalnym ze stanem z IV kw. 2000 r.

Zdaniem prezesa spółki Paula Allaire’a wyniki finansowe świadczą o poprawie sytuacji gotówkowej i operacyjnej. W II kw. 2001 r. poziom strat operacyjnych ma być zbliżony do wyników za I kw. Xerox zacznie przynosić zyski w III i IV kw. br.

Korzystny wpływ na wyniki Xeroxa wywarła zmiana tendencji na rynku systemów czarno-białych. Usługi outsourcingowe związane z obsługą dokumentów stanowiły w pierwszym kwartale 18% wszystkich przychodów.

Xeroxowi udało się także uzyskać postęp w redukowaniu kosztów stałych, m.in. o 5% zmniejszyły się wydatki ogólne. Poziom zapasów obniżony został o ponad 100 mln USD. Firma zarejestrowała również zyski z niezabezpieczonych transakcji walutowych w wysokości 5 centów na akcję.

Xerox ostatnio przeprowadził gotówkową sprzedaż połowy udziałów w Fuji Xerox na rzecz Fuji Photo Film za 1,3 mld USD. Duże znaczenie dla lepszych wyników miała również umowa z Resonia Leasing, której Xerox sprzedał swoje skandynawskie wierzytelności z tytułu dzierżawy sprzętu przez klientów za kwotę około 370 mln USD. Po otrzymaniu od Resonii 285 mln USD, światowy bilans gotówkowy firmy wzrósł z 1,7 mld USD na końcu 2000 r. do 3,1 mld USD.

Ogłoszenie wyników za rok 2000 zapowiedziano na początek czerwca br.