Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

XOR dla średnich firm

XOR Polska wprowadzi na rynek system wspomagający zarządzanie dedykowany dla firm średniej wielkości.

Oprogramowanie XOR Connect jest oparte na platformie MS SQL Server i tworzone w oparciu o technologie internetowe (XML, EDI, platforma Microsoft.NET). Connect ma w założeniu obsługiwać w firmie średniej wielkości finanse i księgowość, gospodarkę magazynową, fakturowanie (zlecenia i zamówienia), majątek trwały, elementy produkcji, e-commerce. System obsługuje także firmy wielooddziałowe i jest dostępny z poziomu przeglądarki www.