Wzrost rynku e-reklamy o ponad 50%

Według szacunków Interii, powstałych w wyniku konsultacji z kilkoma największymi podmiotami z branży internetowej, zarząd portalu ocenił, że rynek reklamy internetowej w pierwszej połowie 2004 r. #wzrósł co najmniej o 50%# w porównaniu z pierwszym półroczem roku ubiegłego. W kontekście raportu Expert Monitor, podsumowującego wydatki reklamowe w mediach tradycyjnych, oznacza to, że wpływy reklamowe branży internetowej rosły zdecydowanie szybciej, niż postępował wzrost całego rynku reklamowego w Polsce.

Według cytowanego przez PAP raportu Expert Monitor w I połowie br. wydatki na reklamę w stacjach telewizyjnych i radiowych oraz prasie wzrosły w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 7,7% i wyniosły 5,613 mld zł. Wyliczenia Expert Monitor powstają w oparciu o monitoring kampanii reklamowych i uwzględniają wartości cennikowe kampanii bez indywidualnie negocjowanych rabatów.

W związku z najwyższą dynamiką wzrostu rynku reklamy internetowej, kosztem innych mediów, rośnie także udział internetu w ogólnych wydatkach na reklamę. W opinii zarządu Interia.pl przychody gotówkowe ze sprzedaży reklamy wzrosły znacznie powyżej ogólnej dynamiki rynku. Według danych upublicznionych ostatnio przez spółkę wartość gotówkowej sprzedaży powierzchni reklamowej była większa w I półroczu 2004 r. o niemal 70% w stosunku do analogicznego okresu ub. r.

Bodźcem prognozującym dalszy wzrost rynku jest fakt, iż firmy z branży FMCG, tradycyjnie należące do największych reklamodawców w zdecydowanie większym stopniu zaczęły przeznaczać środki na reklamę internetową. Tylko w Interii wzrost przychodów reklamowych z branży FMCG wyniósł w pierwszym półroczu 2004 r. ponad 400% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.