Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wzrost przychodów z reklam w prasie online

Zyski z reklam w prasie online w III kwartale zwiększyły się o 21% w porównaniu do analogicznego okresu 2006 r.- wynika z raportu amerykańskiego stowarzyszenia wydawców prasy NAA.

773 mln USD przychodów z reklam w prasie online stanowi obecnie 7,1% wszystkich przychodów reklamowych z prasy. W III kwartale ubiegłego roku stanowiły 5,4% całego rynku.

Tempo wzrostu przychodów z reklam w gazetach internetowych w ostatnim kwartale jest szybsze w porównaniu do poprzednich kwartałów 2007 r., ale nieco niższe niż tempo wzrostu całego rynku reklamy online.

Zwiększenie wydatków na reklamy w internecie odbywa się kosztem tradycyjnej prasy, która z miesiąca na miesiąc notuje coraz niższe przychody reklamowe. W ostatnim kwartale amerykański prasowy rynek reklamowy zmniejszył zyski o 9% do 10,1 mld USD.