Wzrost przychodów Centertela

Przychody operatora sieci Idea w III kw. br. były o 50% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i wyniosły blisko 960 mln zł.

W minionym kwartale spółka zależna TP S.A. uzyskała 958 mln zł przychodu. W tym czasie liczba abonentów korzystających z sieci komórkowej Idea wzrosła do ponad 4 mln, a udział rynkowy udział tej sieci przekroczył 30%. W tym samym okresie roku 2002 r. Idea obsługiwała 2,4 mln abonentów, co przekładało się na 26% udział w rynku telefonii komórkowej.