Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wzrósł eksport

Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, deficyt w handlu zagranicznym w pierwszym półroczy br. wyniósł 6 mld euro, eksport wzrósł o 24%, a import o 19%.

Eksport w ujęciu rocznym wzrósł od stycznia do czerwca 2004 r. o 24,4%, do 27,89 mld euro, a import wzrósł o 18,8%, do 33,89 mld euro. Deficyt w handlu zagranicznym wyniósł w tym okresie 6 mld euro.

W polskim eksporcie aż 82,1% udziału miały kraje Unii Europejskiej, a w imporcie 70%. Największym partnerem handlowym Polski nadal są Niemcy - w polskim eksporcie mają udział 31,4%, a w imporcie 24,4%.

GUS ogłosił również dane dotyczące wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W lipcu br. inflacja spadła o 0,1% miesiąc do miesiąca i wzrosła o 4,6% rok do roku, wobc wzrostu o 4,4% rok do roku w czerwcu.