Wzrósł eksport

Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, deficyt w handlu zagranicznym w pierwszym półroczy br. wyniósł 6 mld euro, eksport wzrósł o 24%, a import o 19%.

Eksport w ujęciu rocznym wzrósł od stycznia do czerwca 2004 r. o 24,4%, do 27,89 mld euro, a import wzrósł o 18,8%, do 33,89 mld euro. Deficyt w handlu zagranicznym wyniósł w tym okresie 6 mld euro.

W polskim eksporcie aż 82,1% udziału miały kraje Unii Europejskiej, a w imporcie 70%. Największym partnerem handlowym Polski nadal są Niemcy - w polskim eksporcie mają udział 31,4%, a w imporcie 24,4%.

GUS ogłosił również dane dotyczące wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W lipcu br. inflacja spadła o 0,1% miesiąc do miesiąca i wzrosła o 4,6% rok do roku, wobc wzrostu o 4,4% rok do roku w czerwcu.