Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wzbogacony DART

DoubleClick wyposażył swój produkt DART Motif w dodatkową funkcję. Obecnie użytkownicy oprogramowania mogą otrzymywać kompleksowe, wielozdarzeniowe raporty dotyczące sposobu, w jaki użytkownicy oraz sieciowe boty wchodzą w interakcję z reklamami. Daje to możliwość lepszego zorientowania się w wysokości zwrotu z poniesionych inwestycji.

Z DART-u korzysta wiele renomowanych agencji, firm i wydawnictw, m.in. Ford Motor Media, MTV Networks czy Universal McCann Interactive. Zdaniem przedstawicieli DoubleClick nowa opcja zapewni klientom szerokie spojrzenie na wyniki kampanii reklamowych. Użytkownicy będą mieli możliwość sprawdzenia, co dzieje się z e-reklamą, jak długo internauci są oglądają, itp.

DART Motif przedstawia raporty dotyczące czasu wyświetlania się reklamy czy ilości „kliknięć” w pole reklamowe. System można tak skonfigurować, by pozyskiwał też inne dane, np. zachowania użytkownika, który ogląda reklamę typu „rich media” – czy pobrał demo danego produktu, co robił podczas kilkuminutowych odwiedzin danej strony internetowej itd.

Przedstawiciele DoubleClick liczą, że nowa opcja przypadnie do gustu użytkownikom DART Motif.

Z ostatniego raportu DoubleClick pt. „Ad Serving Trend Report” wynika, że 37% reklam wykorzystujących firmowy system adserverowy to reklamy typu „rich media”. Zapytani o dokładną definicję tej formy marketingu przedstawiciele DoubleClick zaznaczyli, że jest to wszystko, co nie mieści się w znaczeniu statycznej reklamy, a więc wszelkie animacje i flash-e.

Więcej informacji:

http://www.doubleclick.com