Wyzwania i wyniki

Cisco ogłosiło wyniki za III kwartał bieżącego roku obrachunkowego.

Przychód spółki brutto wyniósł 4,73 mld USD, czyli o 4% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Strata netto spółki w III kw. obrachunkowym 2001 r. wyniosła natomiast 2,69 mld USD, przy 641 mln USD w analogicznym okresie ub.r.

Przychody w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku obrachunkowego wyniosły 17,99 mld USD, o 36% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

„Pierwsze miesiące 2001 r. stanowiły dla nas wielkie wyzwanie. Musieliśmy zmierzyć się z poważnym spowolnieniem wzrostu gospodarczego” - powiedział prezes Cisco Systems John Chambers. „Trudności są spowodowane przede wszystkim sytuacją makroekonomiczną, ale staramy się o dokonanie niezbędnych zmian na lepsze w naszej firmie” - dodał.