Wyższy kapitał Centertela

Decyzją wspólników kapitał zakładowy spółki został podwyższony o 130 mln zł, do kwoty 2,69 mld zł.

Podwyższenie nastąpiło przez zwiększenie wartości nominalnej każdego z udziałów, których struktura się nie zmieniła. 66% kapitału zakładowego spółki należy do TP SA, pozostałe 34% do France Telecom Mobiles International.