Wyższe przychody Hoga.pl

Spółka poinformowała, że w dwóch pierwszych kwartałach 2003 r. jej przychody ze sprzedaży netto wyniosły 4109 tys. złotych (z czego 2373 tys. w II kw.) - czyli o ponad 10% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dzięki ograniczeniu kosztów, Hoga.pl może się pochwalić zyskiem brutto ze sprzedaży na poziomie 350 tys. zł.

Przedstawiciele firmy poinformowali również, że większość przychodów Hoga.pl pochodziła ze sprzedaży sprzętu komputerowego i oprogramowania (81%). Pozostałe 19% to sprzedaż własnych produktów i usług (m.in. usług reklamowych).

W komunikacie prasowym spółki czytamy, że ogłoszona w marcu br. prognoza przychodów ze sprzedaży na poziomie 10,5 mln złotych została zrealizowana w 40%. W ocenie Zarządu Spółki nie ma żadnych zagrożeń, co do jej wykonania. Realnym pozostaje zapowiadane przez Tomasza Kosobuckiego - Prezesa Zarządu Hoga.pl S.A. - osiągnięcie na koniec br. niewielkiego zysku netto, zwłaszcza że strata netto po dwóch kwartałach była o 61% mniejsza niż rok wcześniej i wyniosła 743 tys. złotych (366 tys. w II kw.).

Według przedstawicieli Hoga.pl, jednym z czynników wpływających na wzrost wartości sprzedaży było wprowadzenie na rynek nowych produktów informatycznych, przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek administracji publicznej (systemu obiegu dokumentów i przepływu zadań IntraDok oraz rozwiązań Biuletynu Informacji Publicznej). "W obszarze naszych zainteresowań ważne miejsce zajmuje administracja publiczna. Chcemy rozwijać naszą ofertę dla urzędów i instytucji zwłaszcza w dziedzinie systemów obiegu dokumentów wykorzystujących technologię podpisu elektronicznego, zintegrowanych z Biuletynem" – tłumaczy Bogusław Majka, Członek Zarządu Hoga.pl S.A.