Wyszukiwanie lepsze od rozrywki

Internauci częściej niż z rozrywkowych czy komersowych stron korzystają z wyszukiwarek. Ponad połowa używa ich zawsze lub prawie zawsze gdy tylko jest w sieci.

Według badań ankietowych przeprowadzonych przez Harris Interactive na próbie 2139 amerykańskich internautów aż 18% z nich korzysta z wyszukiwarki ilekroć jest online. Prawie w każdej sesji hasła wpisuje też 35% internautów, zaś "czasem" korzysta z wyszukiwarek 32% ankietowanych. Nigdy nie korzysta z nich 4%, a rzadko 11% badanych.

Najczęściej internauci wykorzystują te narzędzie, by pogłębić swoją wiedzę w danym temacie (88%), znaleźć mapę czy wyznaczyć trasę dojazdu (75%), poczytać najświeższe wiadomości (64%) czy rozeznać się w cenach i produktach przed ich zakupieniem (51%). 54% badanych przyznało, że używa wyszukiwarki by wykonać daną czynność online choć równie dobrze mogliby ją przeprowadzić telefonicznie.

Wyszukiwanie lepsze od rozrywki

Amerykański ranking wyszukiwarek

Użytkownicy Google są najbardziej lojalni. Według danych Nielsen/NetRatings udział Google na rynku wyszukiwarek w Stanach Zjednoczonych wyniósł 48%, przy czym 13% osób, które z niej właśnie korzysta, nie używa żadnej innej. Ten "współczynnik lojalności" dla innych wyszukiwarek jest niższy i wynosi 11% dla AOL, 10% dla MSN czy 2,4% dla Ask Jeeves.

Badania OPA i Nielsen/NetRatings z maja br. wskazują, że choć wyszukiwanie jest jedną z najczęstszych czynności w internecie, to jednak udział czasu, jaki użytkownicy spędzają na wyszukiwaniu nie jest duży. Najwięcej zajmuje komunikacja (w tym poczta, czaty i komunikatory)- 41%, strony z zawartością (głównie serwisy informacyjne i rozrywkowe) - 36%, sklepy i serwisy aukcyjne - 18,4%. Czas spędzany na wyszukiwaniach stanowi 4,7% czasu spędzanego w internecie.

Wyszukiwarki mają natomiast lepsze wskaźniki zasięgowe niż sklepy i platformy aukcyjne. Zagląda do nich 77,3% internautów, podczas gdy z komersowych serwisów 73,7% amerykańskich użytkowników sieci. Z serwisów informacyjnych i rozrywkowych zaś 87,2%, komunikacyjnych 81,1%.