Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wyszukiwacz dla blogów

Moreover Technologies, dostawca internetowych rozwiązań służących do przetwarzania informacji biznesowych wprowadził wyszukiwarkę, która przeszukuje zasoby blogów.

Wyszukiwarka ma obsługiwać 25 tys. blogów. Dzięki niej użytkownicy będą mogli szybko odnaleźć wybrane wiadomości, komentarze czy opinie.

Aby rozwiązać problem różnej jakości informacji prezentowanych w blogach, każdy z internetowych serwisów został oceniony w specjalnym rankingu. Przedstawiciele Moreover Technologies badali wiarygodność serwisu, jego integralność oraz rzetelność. O statusie danego bloga decydowała również liczba odnośników odsyłających do innych stron internetowych.

Moreover Technologies zamierza również udostępnić zawartość blogów w formie bazy danych opartej na XML.

Więcej informacji:

http://www.moreover.com