Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wystawca z certyfikatem

Szczecińskie Unizeto uzyskało certyfikat WebTrust. Audyt prowadzili specjaliści z Ernst & Young.

Dzięki pomyślnemu przejściu przez procedurę audytową certyfikaty cyfrowe wydawane przez spółkę będą rozpoznawane przez przeglądarkę internetową Microsoft Explorer (stanie się tak na przełomie 2002/2003 r.). Unizeto na rynku wystawiania certyfikatów cyfrowych działa od 1998 r., obecnie stara się o wpis do rejestru kwalifikowanych wystawców certyfikatów w systemie podpisu elektronicznego w Polsce. Certyfikat WebTrust (którego wymagania zostały sformułowane przez American Institute for Certified Public Accountants oraz Canadian Institute of Chartered Accountants) do tej pory otrzymały jedynie 4 firmy w Europie.

Trójstopniowy audyt był prowadzony od początku marca do końca października br. przez specjalistów z Ernst & Young (z Polski i Niemiec). Jego pomyślne zakończenie powinno umożliwić Unizeto wyjście z ofertą poza granice Polski (WebTrust jest rozpoznawalnym znakiem jakości, gwarantującym spełnianie odpowiednich praktyk biznesowych i wdrożenie różnych procedur kontrolnych). Już teraz Unizeto zmierza do zawarcia kontraktu na system PKI na Ukrainie w sektorze administracji państwowej.

Wkrótce Unizeto powinno również uzyskać potwierdzenie przestrzegania norm ISO 9001. O uzyskanie certyfikatu WebTrust stara się również inna spółka zainteresowana obecnością na rynku usług podpisu elektronicznego – TP Internet.

Więcej informacji:

http://www.webtrust.org