Wysoki zysk Yahoo

Wzmożony popyt na reklamę online pozytywnie wpłynął na finansowe wyniki Yahoo. Zysk spółki wyniósł 754,7 mln USD. Przychody sięgnęły 1,25 mld USD.

Przychody ze Stanów Zjednoczonych sięgnęły 870 mln USD, zaś zagraniczna sprzedaż wyniosła 383 mln USD. Bardzo wysoki zysk to wynik sprzedaży posiadanego przez Yahoo pakietu akcji Google za 563 mln USD. Do tej pory papiery te zyskały na wartości 61 proc. Wyłączając efekt transkacji zysk netto spółki wyniósł 192 mln USD.

Na koniec kwartału portal miał 379 mln użytkowników (unique users) o 26 proc. więcej niż rok temu. Aktywnych użytkowników było 181 mln. Aktywny użytkownik korzysta przynajmniej z jednej usługi Yahoo i odwiedza przynajmniej raz w miesięcy witryny należące do spółki. Płatne usługi przyniosły portalowi w minionym okresie 159 mln USD. Zarząd firmy podaje, że korzystało z nich 10,1 mln użytkowników. Nowy cel portalu to 15 mln osób korzystających z płatnych usług.

W pierwszy tygodniu lipca Yahoo uruchomiło polskojęzyczną wersję poczty.

Nadal nie są natomiast znane plany portalu dotyczące Polski.