"Wyślij SMS, odbierz nagrodę" - naciąganie klientów trwa

"Wyślij SMS, odbierz nagrodę" - naciąganie klientów trwa

PTK Centertel nie była podmiotem odpowiedzialnym za treść komunikatów (w tym wiadomości SMS) wysłanych przez organizatora konkursu. W ramach konkursu PTK Centertel Sp. z o.o. odpowiadała wyłącznie za udostępnienie sieci telekomunikacyjnej oraz pobieranie opłat za wysłane przez Uczestników Konkursu wiadomości SMS, jak również wydanie (aktywowanie) nagród pocieszenia, określonych w regulaminie. Zgodnie z regulaminem konkursu, wszelkie reklamacje związane z konkursem, w tym skargi dotyczące ewentualnego wprowadzenia w błąd w zakresie uzyskanego prawa do nagród, powinny być zatem kierowane do organizatora konkursu, czyli spółki FM Solutions Sp. z o.o., będącej nadawcą SMS-ów w ramach konkursu.

Do PTK Centertel nie wpłynęła ani jedna skarga dotycząca stosowania przez ww. spółkę, w ramach konkursu "Shrek Forever na DVD", praktyk niezgodnych z prawem, w tym wprowadzenia w błąd naszych abonentów, czy jakakolwiek inna reklamacja, związana z ww. konkursem.

Podkreślenia wymaga fakt, iż PTK Centertel zobowiązuje podmioty organizujące serwisy (w tym konkursy SMS) w sieci Orange, w przypadku dokonywania wysyłek komunikatów kierowanych do użytkowników tych serwisów, bez względu na rodzaj kanału komunikacji (kanał SMS/MMS/WAP/IVR etc.), do przeprowadzania tych wysyłek oraz określenia treści komunikatów w sposób zgodny z prawem, w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz do zawierania w ich treści wszystkich niezbędnych informacji, wymaganych przez przepisy obowiązującego prawa.

W trosce o swoich abonentów, PTK Centertel z pełną stanowczością egzekwuje od swoich kontrahentów obowiązek wywiązania się z powyższego zobowiązania i natychmiast reaguje na wszelkie sygnały, w tym zgłaszane również przez naszych abonentów, dotyczące naruszeń w powyższym zakresie.

Zatem, w trosce o dobro naszych abonentów, możemy zapewnić, iż także w przypadku zgłoszonego nam problemu dotyczącego konkursu "Shrek Forever na DVD" PTK Centertel zwróci się do organizatora konkursu z prośbą o wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie i będzie reagować na wszelkie, zgłaszane nam przez abonentów sygnały, dotyczące potencjalnie niezgodnych z prawem praktyk podmiotów organizujących serwisy w sieci Orange.

- Biuro Prasowe Grupy TP