Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wyraź to mailem

80% biznesmenów ceni sobie pocztę elektroniczną bardziej niż telefon jako narzędzie do komunikacji w sprawach zawodowych - wynika z najnowszego raportu Meta Group.

Badanie przeprowadzono wśród 387 przedsiębiorstw - 74% ankietowanych stwierdziło ponadto m.in., że bez e-maila czułoby się gorzej niż bez telefonu.

Poczta elektroniczna jest lepsza od innych sposobów komunikacji, bo pozwala na bardziej "elastyczną" reakcję (84% odpowiedzi), pozwala na łatwe komunikowanie z wieloma osobami jednocześnie (83%), zapis komunikacji zawsze można przenieść na papier (78%), można komunikować się znacznie szybciej (40%), jest bardziej produktywny (29%), ułatwia komunikację globalną (25%), jest dokładniej adresowany (pewniej trafi do odpowiedniego adresata) - 22%.

Ci, którzy wolą telefon, wskazywali z kolei na to, że taki kontakt ma charakter bardziej osobisty (81%), łatwiej odpowiedzieć w czasie podróży (76%), szybciej można się komunikować (48%), wszystkie niejasności od razu można rozstrzygnąć (48%), nie pozostaje dokumentacja papierowa (czy raczej - w odczuciu tych respondentów - masa niepotrzebnego papieru) - 25% odpowiedzi, wreszcie - jest bardziej efektywną formą komunikacji niż e-mail.

META Group podaje także w swoim raporcie, jak sukces poczty elektronicznej przekłada się na rezygnację z innych form komunikacji - w ciągu ostatnich pięciu lat ilość papieru zużytego na wydruk faksu zmalała o 50%. Wkrótce palmę pierwszeństwa poczta elektroniczna odda zapewne innym formom komunikacji - Meta Group przewiduje, że do 90% pracowników umysłowych (z 2 tys. największych światowych korporacji będzie korzystało w pracy z firmowego systemu instant messaging.

Najważniejsze zadania związane z zapewnieniem sprawnego działania poczty elektronicznej w firmie to obecnie kontrola spamu oraz multidyscyplinarna (w obrębie organizacji), kompleksowa (polityki dotyczące np. równowagi pomiędzy filtrowaniem a kwarantanną poczty, kwestie doboru dostawców rozwiązań), stworzenie takiej organizacji systemu pocztowego, aby zapewniać jego "higienę".