Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wyniki z Google w tabelce

Google udostępnił nową usługę, dzięki której wyniki wyszukiwania prezentowane są w formie przejrzystej tabelki, zawierającej najważniejsze informacje na dany temat.

Nowa usługa, nazwana Google Squared, wyszukuje w Sieci informacje dotyczące wybranej przez użytkownika kategorii i wyświetla je w formie tabelki, zamiast tradycyjnej listy linków. Wyszukiwarka działa na razie tylko w wersji angielskojęzycznej.

Dla przykładu: wpisanie w Google Squared frazy "US states" zaowocuje wyświetleniem tabelki, zawierającej nazwy stanów USA, krótki opis każdego z nich, nazwę stolicy i nazwisko gubernatora. Co istotne - użytkownicy Squared mogą definiować kolejne kolumny, zawierające inne informacje, np. o powierzchni, liczbie ludności, czy choćby "oficjalnym drzewie" stanu.

Każda komórka tabeli z wynikami zawiera również link do strony, na której dana informacja została znaleziona. Zalogowani użytkownicy mogą dodatkowo zapisać wyniki wyszukiwania i powrócić do nich później.

Sqaured jest częścią Google Labs, a prace nad wykorzystywaną w serwisie technologią cały czas trwają.