Wyniki grupy Onet po trzech kwartałach

Przychody ze sprzedaży Grupy Onet po trzech kwartałach 2005 roku wyniosły 57,8 mln zł i były o 33,8% wyższe niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Same przychody ze sprzedaży tzw. usług marketingowych, czyli głównie reklam, były wyższe o 52,1% w stosunku do pierwszych dziewięciu miesięcy ubiegłego roku.

Przychody ze sprzedaży Grupy Onet po trzech kwartałach 2005 roku wyniosły 57,8 mln zł i były o 33,8%, czyli o 14,6 mln zł wyższe, od przychodów ze sprzedaży odnotowanych w analogicznym okresie 2004 roku.

Przychody gotówkowe portalu Onet.pl ze sprzedaży usług marketingowych, czyli podstawowego źródła przychodów - wzrosły w okresie trzech kwartałów br. do 35,6 mln zł, czyli o 52,1%, a nominalnie o 12,2 mln zł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przychody z tytułu sprzedaży usług marketingowych w okresie trzech kwartałów 2005 roku, podobnie jak w trzech kwartałach 2004 roku, stanowiły 76,3% ogółu przychodów ze sprzedaży generowanych przez działalność internetową prowadzoną w ramach Grupy Onet. Pozostałą część przychodów (23,7%), stanowiły przychody ze sprzedaży usług świadczonych użytkownikom indywidualnym.

Wartość operacyjnego EBITDA odnotowana w trzech kwartałach 2005 roku na działalności internetowej wyniosła 19,3 mln zł, czyli o 54,4% - o 6,8 mln zł - więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2004 roku.

Marża operacyjnego EBITDA za trzy kwartały 2005 ukształtowała się na poziomie 33,5%, podczas gdy w trzech kwartałach 2004 roku wyniosła 29%.

Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Onet po trzech kwartałach 2005 roku wyniósł 11,3 mln zł, co stanowi jego wzrost o 135,4%, czyli o 6,5 mln zł, w stosunku do analogicznego okresu 2004 roku.

Zysk netto na działalności kontynuowanej, czyli głównie działalności internetowej oraz pozostałej, w okresie trzech kwartałów br. wyniósł 12,2 mln zł., co stanowi jego wzrost o 229,0% - o 8,5 mln zł - w odniesieniu do trzech kwartałów 2004 roku.

Działalność kontynuowana Grupy Onet w samym trzecim kwartale 2005 roku przyniosła spółce 18,14 mln zł przychodów ze sprzedaży, podczas gdy w trzecim kwartale 2004 roku było to odpowiednio 14,45 mln zł. O ile w ubiegłym roku w trzecim kwartale spółka odnotowała 0,86 mln zł zysku operacyjnego, obecnie wynik zmniejszył się do 0,83 mln zł.

W trzecim kwartale br. Grupa Onet na działalności kontynuowanej zanotowała 0,22 mln zł zysku netto - w ubiegłym roku było to 0,71 mln zł, stąd zmniejszył się o prawie 70%.

Przychody ze sprzedaży usług marketingowych przez portal Onet.pl w trzecim kwartale br. wyniosły 13,54 mln zł, wobec 10,86 mln zł w roku ubiegłym.