Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wyniki grudniowego Interbusa

Ostatnie ubiegłoroczne badanie Interbus nie ujawniło większych zmian w rankingu portali. Na uwagę zasługują dobre notowania Interii, która w tym czasie prowadziła intensywną kampanię reklamową.

Wśród portali najwyższy wskaźnik znajomości spontanicznej marki miał w grudniu Onet.pl – 78%. Wirtualną Polskę, drugą w kolejności, zna 59% ankietowanych. Na trzecim miejscu jest Interia.pl z 28%. Ciekawie jest na kolejnych miejscach – internauci pamiętają np. Ahoj, który uplasował się na piątym miejscu z 9% znajomością spontaniczną. Dobry wynik Interii można wiązać się z trwającą w tym czasie intensywną kampanią reklamującą markę i usługi portalu. O tym, jak bardzo zapadła dzięki temu internautom nazwa krakowskiego portalu w pamięć dowiemy się jednak pewnie za kilka miesięcy. Ciekawą analogię stanowi tu przykład Gazety.pl – znajomość spontaniczną portalu wykazało jedynie 5% respondentów – choć portal prowadził bardzo intensywną kampanię w pierwszej połowie ub. roku. Najbardziej znaną marką zagraniczną jest Yahoo!, które zajęło czwarte miejsce z 13% odpowiedzi.

W kategorii „znajomość wspomagana” ponownie na pierwszym miejscu uplasował się Onet.pl z 94-proc. wskazań. W tym przypadku różnica pomiędzy Onetem i Wirtualną Polską jest bardzo nieduża – na drugi w kolejności gdański portal wskazało 90% internautów. 58% wskazań otrzymała Interia. Powyżej 30% miały jeszcze z polskich witryn Ahoj, Gazeta i Internetia. Powyżej 25% - Portal.pl, Hoga i Panorama Firm. Dotychczasowa kolejność pierwszej trójki powtarza się także w kolejnych kategoriach badania. W ciągu ostatniego miesiąca 72% ankietowanych internautów korzystało z Onetu, 53% z Wirtualnej Polski, a 17% z Interii. Pozostałe witryny były wykorzystywane przez mniej niż 10% badanych. Na pytanie o portal, z którego korzysta się najczęściej, 55% internautów wskazało Onet, 24% Wirtualną Polskę, a 6% - Interię.

OBOP przebadał ponadto internautów pytając o witryny internetowe. W przypadku spontanicznej znajomości witryny internauci wskazują najczęściej serwisy o charakterze informacyjnym, a przewodzi im Wyborcza.pl (23%). Kolejne miejsce zajmuje witryna RMF FM, której nazwę bez pomocy ankietera podało 13% respondentów. Zbliżony wynik miały też kolejne witryny - Rzeczpospolitej, Polityki, Radia Zet i Wprost. Internauci znają także serwisy sieci komórkowych – Idei, Ery, Plusa i Centertela. Kolejność witryn zmienia się, kiedy badano znajomość wspomaganą. Prowadzi nadal Wyborcza.pl (52%) przed RMF (42%), jednak kolejne witryny - operatorów GSM - są bardzo blisko. Serwisy czterech operatorów komórkowych wskazuje po sugestii ze strony ankietera około 40% respondentów. Do najczęściej wykorzystywanych witryn należą serwisy GW (15%), oraz operatorów sieci komórkowych – Ery, Plusa i Idei. W tej grupie znalazł się także RMF FM ( 8%).

W grudniowym badaniu Interbus Taylor Nielson Sofres OBOP wzięło udział 2000 osób powyżej 15 roku życia. Dostęp do Internetu deklarowało 20,8% ankietowanych, podczas gdy korzystanie z Internetu – 14,5%. 3,1% deklaruje chęć uzyskania dostępu do Internetu w ciągu najbliższych 6 miesięcy.