Wyniki UPC później

UPC przedstawiło wstępne wyniki za ubiegły rok. Na pełne sprawozdanie trzeba poczekać jeszcze dwa tygodnie.

Holenderskie UPC podało wyniki przed opodatkowaniem, bez odpisów i m.in. wydatków na obsługę zadłużenia. Liczona w ten sposób strata firmy w 2001 roku wyniosła 162 mln EUR. Rok wcześniej strata operacyjna UPC wyniosła 363 mln EUR. Przychody UPC wyniosły w ub. roku 1,38 mld EUR. UPC pozyskało w sumie 481 tys. nowych użytkowników, ich liczba przekracza obecnie 8,38 mln. Przychody w przeliczeniu na jednego użytkownika wzrosły o 16%, do 12,7 EUR.

Zadłużenie UPC wynosi obecnie 9 mld EUR i firma jest w trakcie jego restrukturyzacji. Według opracowywanego planu, 6,5 mld EUR długu i w zamiennych obligacjach zostałoby wymienione na udziały w UPC. Większość objąłby amerykański United GlobalCom, największy wierzyciel.

Polski oddział UPC posiada sieć telewizji kablowej w ośmiu aglomeracjach Polski, ponadto oferuje od grudnia 2000 roku szerokopasmowy dostęp do Internetu w ramach usługi chello. Obecnie posiada około 1mln abonentów telewizji kablowej.