Wyniki Megapanel PBI/Gemius za kwiecień 2019

Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) oraz firma Gemius SA opublikowały wyniki badania "Badanie Gemius/PBI" za kwiecień 2019.

Wyniki Megapanel PBI/Gemius za kwiecień 2019

Liczba internautów w Polsce w kwietniu 2019 roku wyniosła ogółem 28,2 mln, z czego na komputerach osobistych i laptopach (komputery osobiste używane w domu oraz w pracy) – 22,6 mln, a na urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety) 24,2 mln.

Tabele prezentują ranking top 20 stron WWW oraz top 20 wydawców – zarówno dla wszystkich urządzeń (komputery osobiste i laptopy+smartfon+tablet), jak też w rozbiciu na komputery osobiste i laptopy oraz na urządzenia mobilne. Zestawienie zawiera dane dla aplikacji mobilnych - top 20. Liczby internautów na poszczególnych urządzeniach szacowane są przez Gemiusa na podstawie autorskiej metody uwzględniającej aktywność internautów w badanym okresie.

Jak widzimy, wśród TOP 20 WYDAWCÓW nie ma nowych, jednak wszyscy zaliczyli spadek użytkowników - poza urządzeniami mobilnymi.

Wyniki Megapanel PBI/Gemius za kwiecień 2019
Wyniki Megapanel PBI/Gemius za kwiecień 2019
Wyniki Megapanel PBI/Gemius za kwiecień 2019
Wyniki Megapanel PBI/Gemius za kwiecień 2019
Wyniki Megapanel PBI/Gemius za kwiecień 2019
Wyniki Megapanel PBI/Gemius za kwiecień 2019
Wyniki Megapanel PBI/Gemius za kwiecień 2019

Na podstawie powyższych zestawień można ostrożnie stwierdzić, że sytuacja w "polskim internecie" jest już solidnie ustalona i nie ma co spodziewać się niespodzianek w kolejnych miesiącach.