Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wyniki Megapanel PBI/Gemius za kwiecień 2019

Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) oraz firma Gemius SA opublikowały wyniki badania "Badanie Gemius/PBI" za kwiecień 2019.

Wyniki Megapanel PBI/Gemius za kwiecień 2019

Liczba internautów w Polsce w kwietniu 2019 roku wyniosła ogółem 28,2 mln, z czego na komputerach osobistych i laptopach (komputery osobiste używane w domu oraz w pracy) – 22,6 mln, a na urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety) 24,2 mln.

Tabele prezentują ranking top 20 stron WWW oraz top 20 wydawców – zarówno dla wszystkich urządzeń (komputery osobiste i laptopy+smartfon+tablet), jak też w rozbiciu na komputery osobiste i laptopy oraz na urządzenia mobilne. Zestawienie zawiera dane dla aplikacji mobilnych - top 20. Liczby internautów na poszczególnych urządzeniach szacowane są przez Gemiusa na podstawie autorskiej metody uwzględniającej aktywność internautów w badanym okresie.

Jak widzimy, wśród TOP 20 WYDAWCÓW nie ma nowych, jednak wszyscy zaliczyli spadek użytkowników - poza urządzeniami mobilnymi.

Wyniki Megapanel PBI/Gemius za kwiecień 2019
Wyniki Megapanel PBI/Gemius za kwiecień 2019
Wyniki Megapanel PBI/Gemius za kwiecień 2019
Wyniki Megapanel PBI/Gemius za kwiecień 2019
Wyniki Megapanel PBI/Gemius za kwiecień 2019
Wyniki Megapanel PBI/Gemius za kwiecień 2019
Wyniki Megapanel PBI/Gemius za kwiecień 2019

Na podstawie powyższych zestawień można ostrożnie stwierdzić, że sytuacja w "polskim internecie" jest już solidnie ustalona i nie ma co spodziewać się niespodzianek w kolejnych miesiącach.