Wyniki Interii za 2005 rok

Interia.pl zamknęła 2005 rok przychodami w wysokości 39 733 tys. zł. W IV kwartale minionego roku przychody spółki sięgnęły 13 268 tys. złotych, co stanowi rekord w historii wyników kwartalnych portalu.

Dynamika wzrostu przychodów po czterech kwartałach 2005 roku, w stosunku do wypracowanych przez spółkę w 2004 roku, wyniosła 50%, zaś dynamika przychodów w ostatnim kwartale ubiegłego roku w porównaniu z analogicznym okresem 2004 roku osiągnęła poziom 57%.

Jeszcze wyższe wskaźniki wzrostu dotyczą przychodów gotówkowych ze sprzedaży. Przychody gotówkowe INTERIA.PL po czterech kwartałach 2005 roku były wyższe o 66% od osiągniętych w 2004 roku, a w samym IV kwartale ubiegłego roku zwiększyły się o 76% w porównaniu z uzyskanymi w analogicznym okresie roku 2004. Gotówkowe przychody ze sprzedaży reklamy internetowej wzrosły o 84% w ujęciu kwartalnym oraz o 70% w stosunku rocznym.

Zysk spółki po czterech kwartałach 2005 roku wyniósł łącznie 2 158 tys. zł w stosunku do straty w analogicznym okresie 2004 roku, wynoszącej 3 421 tys. zł. W okresie od października do grudnia ubiegłego roku portal zarobił netto 202 tys. zł. Zysk na poziomie EBITDA, rozumiany jako zysk operacyjny plus

amortyzacja, po czwartym kwartale 2005 r. wyniósł 6 307 tys. zł (wzrost o 1110% z 522 tys. zł). Marża zysku na poziomie EBITDA w minionym roku sięgnęła 15,9% (w roku 2004 wynosiła 2,0%).

- Tak dobre wyniki spółki w całym 2005 roku cieszą nas tym bardziej, że osiągnęliśmy je realizując ważne i duże projekty inwestycyjne, a jednocześnie restrukturyzując spółkę, by przygotować ją do dalszego

ekspansywnego rozwoju w latach następnych - wyjaśnia Jacek Pasławski, prezes zarządu spółki.