Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wyniki Interii

Spółka opublikowała swoje wyniki za pierwszy kwartał 2003 r. Strata operacyjna oraz strata netto portalu zmniejszyły się, odpowiednio, o 43,7% i o 40,9%, zaś o 27,1% wzrosły przychody netto ze sprzedaży (w porównaniu z Q1 2002 r).

Interia osiągnęła również dodatni wskaźnik EBITDA. Wyniósł on plus 105 tys. zł (czyli jest o ponad 900 tys. zł wyższy niż przed rokiem). Strata operacyjna to 1,27 mln zł (rok wcześniej 2,25 mln), zaś strata netto - 1,22 mln (w pierwszym kwartale 2002 - 2,06 mln).

Przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2003 wyniosły 3,6 mln zł (czyli o 27,1% więcej niż rok wcześniej). "Wzrost przychodów INTERIA.PL ze sprzedaży przestrzeni reklamowej potwierdza tezę o poprawie koniunktury na internetowym rynku reklamowym. Równie pozytywny trend widać w innych obszarach rozwoju portalu, m.in. płatnych usługach dla użytkowników indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw" Jacek Pasławski, członek zarządu i dyrektor handlowy portalu.