Wyniki Interii

Spółka opublikowała swoje wyniki za pierwszy kwartał 2003 r. Strata operacyjna oraz strata netto portalu zmniejszyły się, odpowiednio, o 43,7% i o 40,9%, zaś o 27,1% wzrosły przychody netto ze sprzedaży (w porównaniu z Q1 2002 r).

Interia osiągnęła również dodatni wskaźnik EBITDA. Wyniósł on plus 105 tys. zł (czyli jest o ponad 900 tys. zł wyższy niż przed rokiem). Strata operacyjna to 1,27 mln zł (rok wcześniej 2,25 mln), zaś strata netto - 1,22 mln (w pierwszym kwartale 2002 - 2,06 mln).

Przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2003 wyniosły 3,6 mln zł (czyli o 27,1% więcej niż rok wcześniej). "Wzrost przychodów INTERIA.PL ze sprzedaży przestrzeni reklamowej potwierdza tezę o poprawie koniunktury na internetowym rynku reklamowym. Równie pozytywny trend widać w innych obszarach rozwoju portalu, m.in. płatnych usługach dla użytkowników indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw" Jacek Pasławski, członek zarządu i dyrektor handlowy portalu.